CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
C1.02 SCENIC VALLEY 2

40,000,000VND
Cho Thuê Khu Vực Sky Garden Phú Mỹ Hưng 3Phòng 4Toilets 220 m2
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3
  • CHO THUÊ PENTHOUSE SKY GARDEN 3